Bestyrelsen i Brenderup Vandværk A.m.b.a

Formand

Søren Jensen, Engvej 13, 5464 Brendeurp

Næstformand

Marie Heebøll, Skovhaven 17, 5464 Brenderup

 

Øvrige medlemmer af bestyrelsen

Martin Hansen, Havrevænget 29, 5464  Brenderup

Peter Thorsen, Gartnervej 22, 5464  Brenderup

Eskild Gormsen, Havrevænget 19, 5464 Brenderup